Please Click!

Usługi

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu modelowania, projektowania, realizacji, dostosowania i serwisu aplikacji mobilnych na platformach Android, iOS i Windows Phone. Nasi programiści to wyspecjalizowani eksperci z zakresu technologii Java, Android, Objective C, SQLite, SpatiaLite, pracujący w środowiskach takich jak: JBoss, WebSphere, Glassfish, Tomcat. Wszystkie projekty realizujemy w oparciu o metodykę Agile/Scrum.

 

Nasza oferta:

Kompleksowa realizacja projektów:

 • Analiza wymagań
 • Projektowanie i kształtowanie rozwiązań mobilnych w oparciu o dostarczone specyfikacje
 • Prace programistyczne, rozwój
 • Testowanie
 • Instalacja
 • Dokumentacja
 • Zarządzanie projektem

Dostosowanie istniejących aplikacji:

 • Aktualizacje
 • Rozszerzanie i zmiana funkcjonalności istniejących rozwiązań
 • Optymalizacja
 • Migracja na inne platformy

Wsparcie przy realizacji zewnętrznych projektów:

 • Dostarczamy wykwalifikowane, samodzielne zespoły programistów jako wsparcie dla istniejących zespołów powołanych do realizacji dużego projektu
 • Oferujemy specjalistów dysponujących umiejętnościami pozwalającymi na wykonanie dowolnego zestawu zadań w projekcie
 • Pracujemy zdalnie z siedziby firmy lub na miejscu u klienta – podróżujemy po całej Europie, Ameryce Północnej, etc.

 

Aplikacje mobilne
# # #