Please Click!

Stopka redakcyjna

Astec Sp. z o.o.

ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000079717

NIP: PL 9730719990, Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Astec IT Services Sp. z o.o.

ul. Stanisława Wyspiańskiego 11, 65-036 Zielona Góra

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000589690

NIP: PL 9731024729, Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Zastrzeżenia

Astec Sp. z o.o./Astec IT Services Sp. z o.o. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość referowanych linków. Nie są to nasze własne strony i nie odpowiadamy za ich treść. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków do nie naszych stron. Dotyczy to także linków przedstawionych w postaci banerów.

Astec Sp. z o.o./Astec IT Services Sp. z o.o. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne pomyłki lub powstałe szkody wynikające z korzystania ze stron WWW oraz referowanych linków.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze opracowywanie przedstawionych na stronach materiałów oraz ich kopiowanie, tylko za pisemnym pozwoleniem Astec Sp. z o.o./Astec IT Services Sp. z o.o..

Offshore IT