Please Click!

Astec IT Services Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Rozwój eksportu spółki Astec IT Services poprzez udział w targach i realizację misji”

Produktem eksportowym Astec IT Services jest tworzenie innowacyjnych produktów i usług cyfrowych. Firma realizuje działania dedykowane dla wybranych rynków globalnych, w tym USA, Niemcy i Wielka Brytania.

Efektem rzeczowym projektu jest udział w zagranicznych imprezach targowych o zasięgu międzynarodowym w charakterze wystawcy i udział w misjach gospodarczych za granicą.

Cele projektu:

  1. Wzrost zatrudnienia
  2. Wzrost przychodów z eksportu o ponad 15%
  3. Wzrost podpisanych kontraktów handlowych z zagranicznymi klientami dzięki nawiązaniu kontaktów handlowych i negocjacji z zagranicznymi partnerami
  4. Wzrost konkurencyjności

 

Realizacja projektu umożliwi podjęcie działań inwestycyjnych oraz dalsze rozwinięcie sprzedaży i wejście z innowacjami na rynki docelowe.

Ciągły rozwój firmy i posiadane moce produkcyjne skłoniły do podjęcia decyzji o rozwinięciu eksportu. W tym celu dokonaliśmy wyboru nowych rynków eksportowych, wyboru imprez międzynarodowych oraz przygotowaliśmy spójną strategię eksportową.

Wartość projektu: 334 237,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 277 601,50 zł

RPO
# # #