Please Click!

Kontakt

ASTEC Sp. z o.o.

ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra

Tel.: +48 68 422 68 00
Fax: +48 68 422 68 97 
Biuro: info
Gislet: gislet
RTLS: rtls

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000079717
NIP: PL 9730719990
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Offshore IT