Please Click!

Usługi

Rozwój aplikacji Smallworld™:

 • Analiza systemu i analiza wymagań
 • Projektowanie i kształtowanie rozwiązań przestrzennych
 • Projektowanie przestrzennych baz danych
 • Rozwój
 • Testowanie
 • Instalacja
 • Dokumentacja
 • Zarządzanie projektem

Dostosowywanie istniejących aplikacji Smallworld™ do potrzeb klienta:

 • Aktualizacja i portowanie usług
 • Rozszerzanie i zmiana funkcjonalności istniejących systemów
 • Migracja danych
 • Optymalizacja bazy danych
 • Rozwój interfejsów dla innych systemów
 • Integracja systemu

Serwisowanie aplikacji Smallworld™:

 • Bug fixing i support aplikacji Smallworld™
 • Kompleksowe wsparcie techniczne
 • Doradztwo w sytuacjach kryzysowych
 • Implementacja nowych funkcjonalności
 • Długofalowe wsparcie w implementacji
 • Wsparcie dla użytkowników końcowych

Kursy szkoleniowe:

 • Wykorzystanie MDT do implementowania aplikacji Smallworld™
 • Konfiguracja
 • Administracja
 • Interfejsy i plug-ins
 • Warsztaty
ASTEC GIS Services
# # #