Please Click!

Mobilny klient na platformę Smallworld™ pracujący w trybie online i offline

Co to jest Gislet?

Gislet to rozwiązanie mobilne przeznaczone dla serwisantów majątku sieciowego pozwalające na dostęp do danych geoprzestrzennych przedsiębiorstwa w terenie. Aplikacja prezentuje dane przestrzenne na urządzeniu mobilnym takim jak smartphone lub tablet. Zapewnia szybki i pełny dostęp do danych w 2 trybach: online, dzięki połączeniu do sieci bezprzewodowej i offline dzięki możliwości zapisania danych w pamięci urządzenia. Gislet pomaga ci łatwo zorientować się w terenie.

Rozwiązanie dla pracowników terenowych

Gislet został stworzony dla pracowników terenowych, którzy potrzebują interaktywnego dostępu do map i danych o majątku sieciowym w terenie. Gislet pomaga im łatwo zlokalizować konkretne elementy sieci i przeglądać ich szczegółowe dane i rodzaj podłączenia do reszty sieci.

Dlaczego Gislet?

Z Gisletem zabierzesz swoje mapy, plany i wszystkie potrzebne dane z biura w teren. Możesz przeszukiwać elementy majątku sieciowego, oglądać wybrane objekty i ich parametry, wyświetlać mapy z zewnętrznych źródeł, sprawdzić swoją aktualną pozycję lub przełączyć się w tryb nawigacji i łatwo dotrzeć na miejsce przeznaczenia.

Gislet na Motoroli ET1

Stań się mobilny i pracuj z danymi geoprzestrzennymi w trybie online i offline!

  • Miej dostęp do danych o majątku sieciowym tam gdzie tego potrzebujesz
  • Pracuj z mapami i danymi w terenie
  • Dzięki nawigacji łatwo odnajdź miejsce, którego szukasz
  • Pracuj w trybie online i offline
  • Znajduj i przeglądaj obiekty i ich szczegółowe dane
  • Wprowadzaj swoje zmiany i notatki oraz zaznaczaj obiekty na mapie

Więcej informacji można znaleźć na nowym, dedykowanym portalu www.gislet.net.

ASTEC Gislet

Pobierz ulotkę


1,1 MB (EN)

Skontaktuj si�^� z nami

Dyrektor Komercyjny

Micha�^� Wendrowski

Biuro: +48 68 422 68 81
Email: m.wendrowski@astec.net
WWW: gislet.net

# # #