Please Click!

Przegląd

Firma informatyczna ASTEC została utworzona w 1993. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań informatycznych dla dużych odbiorców. Znaczna część naszych usług bazuje na modelu onshore/offshore-outsourcing. W pierwszych latach działalności zajmowaliśmy się głównie projektami w technologii Smalltalk. Zrealizowaliśmy i nadal realizujemy wiele projektów w innych technologiach, głównie JAVA, C++ i .NET.

Od około 1998 roku pracujemy także nad projektami z zakresu Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) w technologii GE Smallworld™. Odbiorcami naszych usług są głównie klienci z Niemiec, Szwajcarii, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Realizujemy także projekty dla firm z USA. W 2004 poszerzyliśmy naszą działalność o projekty badawczo-naukowe angażując się w projekty finansowane przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy realizacji projektów badawczo-naukowych współpracujemy z europejskimi uczelniami, ośrodkami naukowymi i instytucjami.

W tym 2006 roku firma ASTEC stała się autoryzowanym partnerem koncernu GE w zakresie realizacji projektów GIS. Firma ASTEC stale się rozwija i obecnie liczy około 50 pracowników. Planujemy dalszy rozwój i specjalizację w głównych obszarach działania firmy: realizacja usług dedykowanych GIS we współpracy z GE Energy, dostarczanie rozwiązań w oparciu o wiodące technologie informatyczne, realizacja projektów badawczo-rozwojowych z zakresu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) oraz wdrażanie rozwiązań dla zarządzania i archiwizowania dokumentów. 

Projekt UE - Nowa siedziba ASTEC

Od 4 stycznia 2010 do 31 maja 2012 firma ASTEC realizowała projekt pt.: „Zwiększenie konkurencyjności ASTEC Sp. z o.o. na rynkach światowych dzięki wykorzystaniu potencjału innowacyjności”. Projekt został dofinansowany z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie dotyczyło adaptacji i modernizacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 11 oraz wyposażenia biur w meble, sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

Priorytetem programu jest stymulacja wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, co ma na celu poprawę konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Serdecznie dziękujemy Lubuskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu za okazane zaufanie i wsparcie w rozwoju naszej firmy. Rezultatem projektu jest stworzenie w nowej siedzibie firmy nowoczesnych pracowni informatycznych, sal konferencyjnych i sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt informatyczny najnowszej generacji. W konsekwencji możliwe będzie wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług oraz znaczny wzrost zatrudnienia w firmie.


ASTEC
 
 ASTEC
 
 ASTEC
 
ASTEC
 

ASTEC LRPO
About ASTEC
# # #