Please Click!

Przegląd

W 2003 ASTEC rozpoczął działalność badawczo-rozwojową, a 4 stycznia 2010 utworzył dział badawczo-rozwojowy. Misją B+R jest aktywna kooperacja w międzynarodowych projektach badawczych, transfer wiedzy i rezultatów badań. ASTEC jest zainteresowany udziałem w projektach w ramach programów Unii Europejskiej IST oraz w międzynarodowych przedsięwzięciach z obszaru Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej (ICT) dotyczących rozwoju oprogramowania, w szczególności w zakresie ICT.

ASTEC uczestniczył w Zintegrowanym Projekcie 6. Programu Ramowego ASG (Adaptive Services Grid):
  • Program: Information Society Technologies
  • Cele strategiczne: Platformy "otwartego rozwoju" oprogramowania i usług
  • Numer Projektu: FP6 – 004617

ASTEC był zaangażowany w integrację oraz wdrożenie koncepcji i technologii partnerów ASG.

Obszary współpracy B+R:

  • Aplikacje, rozwiązania i usługi oparte na technologii ICT
  • Adaptacyjne serwisy internetowe dotyczące informacji publicznych np. edukacja, zdrowie, energia, środowisko
  • Przetwarzanie dokumentów
  • Zawartość stron internetowych i programów multimedialnych, rozwiązania związane z procesem uczenia się, np. słowniki on-line
  • Wspieranie techniczne procesów biznesowych np.: architektura workflow, optymalizacja pracy
  • Aplikacje i interfejsy związane ze zdrowiem, poprawa włączenia i mobilności

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim

W ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim ASTEC prowadzi praktyki, staże oraz konsultacje prac dyplomowych dla studentów Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji. Dzięki temu mamy możliwość pozyskania wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu inżynierii oprogramowania, co pozwala na sprawną i profesjonalną realizację projektów zlecanych przez klientów.

 

ASTEC Research
# # #