Please Click!

 Zastosowanie technologii RTLS

 Zarządzenie produkcją, utrzymanie ruchu

 • automatyczne programowanie narzędzi
 • wizualizacja procesów produkcyjnych
 • diagnostyka i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • redukcja czasu poszukiwania narzędzi i produktów
 • wsparcie przy identyfikacji i identyfikowalności procesów
 • elastyczne reagowanie na zmiany procesów produkcyjnych
 • przykładowe wdrożenia 

 Transport

 • automatyczna lokalizacja środków transportu na placach, w garażach i warsztatach
 • zautomatyzowanie systemu kierowania ruchem
 • możliwość określania kierunku zaparkowania pojazdów
 • integracja z GPS
 • przykładowe wdrożenia

Logistyka

 • efektywne zarządzanie gospodarką magazynową
 • pełny nadzór nad przemieszczaniem się towarów
 • nadzorowanie przesyłek wartościowych
 • optymalizacja rozmieszczeń towarów
 • współpraca z RFID, czytnikami kodów
 • przykładowe wdrożenia

BHP i ochrona mienia

 • lokalizacja osób w czasie rzeczywistym
 • elastyczne wydzielanie obszarów niebezpiecznych i ograniczonego dostępu
 • zastąpienie ręcznych mechanizmów dozoru przez mechanizmy automatyczne
 • zapobieganie kolizjom
 • nadzór mienia
 • organizacja ewakuacji
 • przykładowe wdrożenia

Rolnictwo i hodowla zwierząt

 • kontrola stanu zdrowia - analiza wzroców zachowań
 • identyfikacja zwierząt
 • optymalizacja procesów karmienia, dojenia i inseminacji
 • przykładowe wdrożenia

Badania i rozwój

 • robotyka mobilna
 • badanie zachowań społecznych
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych, analiza anomalii zachowań
 • monitoring zdarzeń środowiskowych i klimatycznych
 • przykładowe wdrożenia

Służby mundurowe

 • szkolenie jednostek do działań w terenach zurbanizowanych
 • analiza zachowąń zespołów, jak i pojedyńczych członków oddziałów
 • identyfikacja umundurowanych uczestników szkleń w nagraniach wideo
 • analiza zależności przestrzennych i czasowych
 • integracja nagrań wideo z informacjami o położeniu
 • przykładowe wdrożenia

 Przemysł rozrywkowy

 • optymalizacja rozmieszczenia stoisk
 • podgląd na ruch zwiedzających
 • tworzenie usług interaktywnych
 • personalizacja usług
 • przykładowe wdrożenia

Przemysł farmaceutyczny

 • określenie czasu przebywania półproduktów w określnoych strefach
 • wzajemne położenie półproduktów
 • analiza relacji przestrzennych między pracownikami a produktami
 • pełna identyfikacja i identyfikowalność procesu produkcyjnego

Folder RTLS ASTEC

 • Główne zalety systemu
 • Przykładowe wdrożenia
 • Komponenty RTLS
 • Oprogramowanie RTLS


Zamów papierowe wydanie

Skontaktuj się z nami

Dyrektor Komercyjny
Michał Wendrowski
Biuro: +48 68 422 6881
Email: m.wendrowski

# # #