Please Click!

Zarządzanie flotą pojazdów

Zarządzanie flotą pojazdów

Prawidłowe zarządzanie dużą flotą pojazdów może być utrudnione w przypadku, gdy nie jest wspomagane najlepszą dostępną technologią. Optymalizacja polega nie tylko na dokładnym określeniu położenia danego pojazdu, ale także na bieżącym przekazywaniu informacji o jego stanie technicznym oraz ustawieniu pojazdów zgodnie z planowanymi wyjazdami z parkingów lub zajezdni. Realizacje wszystkich wymienionych zadań zapewnia oferowany przez ASTEC system RTLS.

Przedsiębiorstwo Transportu Miejskiego w Lucernie

Zarządzanie flotą pojazdów

RTLS umożliwia tam zarządzanie flotą ponad 150 autobusów, szczególnie w zakresie lokalizacji poszczególnych pojazdów na terenie zajezdni o powierzchni 12 000 m². RTLS pozwala na lepszą koordynację wyjazdów pojazdów, zmniejszając ryzyko opóźnień, wynikających z błędnej lokalizacji pojazdu. Oprócz tego RTLS jest zintegrowany z systemem AG BeDips® Depot Management, ułatwiając nadzorowanie całej floty pojazdów na ekranie komputera i informowanie o każdym wjeździe i wyjeździe pojazdu do lub z zajezdni.

ważne

Ustawienie pojazdów w zajezdni odpowiada terminom ich wyjazdów w następnym dniu.


obejrzyj zobacz film

Port lotniczy w Rzymie

Zarządzanie flotą pojazdów

Dzięki Systemom Lokalizacji Czasu Rzeczywistego służby zarządzające lotniskiem mają pełne informacje na temat dostępu personelu technicznego do poszczególnych hangarów z samolotami przygotowywanymi do lotów rejsowych. Każdy pracownik nosi etykietę typu Slim, która jest lokalizowana przez sensory RTLS. System podnosi alarm, gdy ktoś pojawia się w strefie, do której nie ma autoryzacji. Ponadto w każdym hangarze uruchamiają się systemy bezpieczeństwa, jeśli liczba zlokalizowanych etykiet nie jest równa liczbie pracowników widzianych przez kamery. To rozwiązanie zdecydowanie zwiększa poziom bezpieczeństwa w tak newralgicznych punktach lotniska, jakimi są hangary samolotów.

ważne

Wsparciem RTLS jest w tym przypadku także system wizyjny. Zestaw kamer termowizyjnych nadzoruje każde wejście na teren hangaru i raportuje pojawienie się osoby nieupoważnionej.

Firma przewozowa w Minneapolis

Zarządzanie flotą pojazdów

W firmie przewozowej w Minneapolis system firmy Ubisense nadzoruje ponad 900 autobusów w pięciu garażach zajezdni, ułatwiając szybkie odnalezienie poszukiwanego pojazdu np. w sytuacji zagubienia jakiejś rzeczy przez pasażera lub potrzeby znalezienia zapisu monitoringu z danego pojazdu. Ponadto RTLS usprawnia proces płynnego zarządzania flotą, poprzez wsparcie systemu AVL, nadzorującego autobusy na zewnętrznych parkingach i wewnętrznych drogach dojazdowych. Dzięki tej integracji dyspozytorzy w każdej chwili mogą wygenerować listę pojazdów, które jeszcze nie zostały zaparkowane w garażu. Dodatkowo dedykowane oprogramowanie przekazuje szereg informacji na temat każdego pojazdu, np. gabaryty, rodzaj silnika. Prowadzi także historię użytkowania i napraw.

ważne

Platforma Ubisense udostępnia bogaty interfejs programistyczny (API), który umożliwia integrację z innymi systemami. W ten sposób dyspozytor otrzymuje także informacje o statusie pojazdu poprzez wyświetlane komunikaty („gotowy do wyjazdu”, „konieczna naprawa”).

Transport miejski w Jenie

Zarządzanie flotą pojazdów

W niemieckiej Jenie RTLS usprawnia zarządzanie taborem liczącym 40 tramwajów i 135 autobusów, podając lokalizację każdego pojazdu z dokładnością około jednego metra. W dodatku nadzór odbywa się zarówno w garażach, jak i zewnętrznych parkingach. Dzięki informacjom dostarczanym przez System Lokalizacji i Identyfikacji Czasu Rzeczywistego przygotowanie pojazdu do wyjazdu w trasę (sprzątanie, przeglądy techniczne) jest bardziej zoptymalizowane.

Folder RTLS ASTEC

  • Główne zalety systemu
  • Przykładowe wdrożenia
  • Komponenty RTLS
  • Oprogramowanie RTLS


Zamów papierowe wydanie

Skontaktuj się z nami

Dyrektor Komercyjny
Michał Wendrowski
Biuro: +48 68 422 6881
Email: m.wendrowski

# # #