Please Click!

Usługi RTLS

ASTEC jako partner Ubisense świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania systemów RTLS. Partnerstwo z Ubisense umożliwia nam korzystanie z doświadczeń zebranych przy wdrażaniu systemów RTLS u ponad 500 klientów na całym świecie. Innowacyjność RTLS wymaga niestandardowego spojrzenia na potrzeby naszych klientów. Pomaga nam w tym doświadczenie i ugruntowana pozycja w dziedzinie badań i rozwoju systemów IT.

Analiza potrzeb

W pierwszym kroku należy zidentyfikować potrzeby przedsiębiorstwa. Jakich należy użyć środków, żeby potrzeby te zaspokoić? Czy usługi lokalizacyjne są właściwym rozwiązaniem? Jeżeli tak, to jakiego typu? Czy wymagane jest użycie RTLS? Może wystarczą usługi identyfikacyjne oparte na RFID, może jedynie kody kreskowe?

Wspólnie z naszym klientem staramy się znaleźć odpowiedź na powyższe pytania oraz określić optymalne rozwiązanie, najlepiej zaspokajające potrzeby przedsiębiorstwa.

Wdrożenie systemu lokalizacji

Rozwiązania RTLS cechują się wysokim stopniem unikalności i innowacyjności. Dlatego też proponujemy wdrożenia całościowe tzw. pod klucz – od projektu, poprzez uruchomienie, po opiekę powdrożeniową. Naszym zdaniem takie podejście gwarantuje sukces wdrożenia i użytkowania systemu RTLS.

Wdrożenie odbywa się w dwóch płaszczyznach:

  • sprzętowej

  • programowej

Część sprzętowa rozpoczyna się w miejscu instalacji systemu RTLS, polega ona na określeniu topologii terenu, na którym ma pracować RTLS, określenia optymalnej ilości i rozmieszczenia sensorów, ustalenia przebiegu okablowania. Po zainstalowaniu sensorów należy dokonać ich uruchomienia i kalibracji. Kalibrację przeprowadza się używając standardowego oprogramowania Ubisense.

Umiejscowienie sensorów w nadzorowanym obszarze

Niezależnie od instalacji sprzętu prowadzone są prace nad oprogramowaniem, tak aby po zakończeniu fazy sprzętowej można było rozpocząć eksploatację systemu RTLS.

Dostosowanie systemu RTLS

Każdy klient ma swoje indywidualne oczekiwania związane z potrzebami lokalizacyjnymi. Nakładają się na to różne uwarunkowania środowiskowe, różnice w sposobie realizacji zadań, itp. Wszystkie te uwarunkowania spełnia się dostosowując system RTLS do indywidualnych wymagań klienta. Warstwa programowa systemu Ubisense została stworzona z myślą o jej dostosowaniu. Połączenie tej cechy systemu z naszym bogatym doświadczeniem programistycznym niezawodnie zapewnia sukces zastosowania systemu RTLS.

Przykład - prosta mapa

Integracja RTLS z innymi systemami

Istnieje mozliwość zintegrowania systemu RTLS z istniejącymi systemami IT. Pozwala to na osiągniecie maksymalnych korzyści z zainstalowanego systemu lokalizacji. Najczęściej integrowane są systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System), WMS (Warehouse Management System), systemy zarządzania bezpieczeństwem, jakością, flotą. Do przeprowadzenia integracji wykorzystuje się elastyczny model interfejsu programowego (API) systemu RTLS.

Folder RTLS ASTEC

  • Główne zalety systemu
  • Przykładowe wdrożenia
  • Komponenty RTLS
  • Oprogramowanie RTLS


Zamów papierowe wydanie

Skontaktuj się z nami

Dyrektor Komercyjny
Michał Wendrowski
Biuro: +48 68 422 6881
Email: m.wendrowski

# # #