Please Click!

Oprogramowanie systemu RTLS

Bardzo istotnym, otwartym na integrację elementem systemu jest oprogramowanie. Jego podstawowym zadaniem jest przetwarzanie danych odbieranych przez sensory i wyznaczanie położenia obiektów. Oprogramowanie dzieli się na integralną część systemu tj. Ubisense Location Platform oraz dedykowane aplikacje.

Ubisense Location Platform

Integralną część systemu stanowi Ubisense Location Platform – zestaw programów, graficznych narzędzi do budowy, konfigurowania i kalibracji systemu RTLS. Konfiguracja obejmuje utworzenie struktury komórkowej, definiowanie obiektów i przypisywanie im etykiet, definiowanie stref i zdarzeń przestrzennych, np. wejście obiektu w niedozwoloną strefę, zbliżenie się dwóch obiektów. Zdarzenia lokalizacyjne otrzymywane z sensorów podlegają dodatkowej obróbce przez definiowalne filtry. Nadzorowane pomieszczenia, wyposażenie, obiekty oraz etykiety mogą być wizualizowane w przestrzeni 3D w czasie rzeczywistym. Location Platform udostępnia bogaty interfejs programistyczny (API) do celów integracji RTLS z innymi systemami informatycznymi. Skalowalność platformy umożliwia jej uruchamianie zarówno na pojedynczym komputerze, jak i wieloprocesorowych klastrach, sprawdzając się zarówno w prostych, jak i bardzo rozbudowanych zastosowaniach.

Assembly Control System (ACS)

Oprogramowanie umożliwiające automatyczne konfigurowanie programowalnych narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcji lub montażu. RTLS umożliwia identyfikacje komponentów, produktów, narzędzi, gniazd produkcyjnych oraz pracowników biorących udział w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Powiązanie informacji o ich wzajemnym położeniu, ze specyfikacją poszczególnych etapów, umożliwia automatyczne i bezbłędne konfigurowanie narzędzi biorących udział w danym kroku procesu produkcji lub montażu. Na wstępnym procesie produkcji komponenty biorące w niej udział oznaczane są za pomocą etykiet RTLS. Etykiety umieszcza się na narzędziach programowalnych. W ACS definiuje się także położenie poszczególnych gniazd produkcyjnych. Wraz z procesem produkcji, ACS przekształca zdarzenia przestrzenne np. wejście narzędzia w obszar danego produktu w zdarzenia produkcyjne np. zaprogramowanie klucza dynamometrycznego do przykręcenia danego komponentu. Dodatkowo Assembly Control System może aktywować i dezaktywować poszczególne narzędzia, zapewniając dodatkowy stopień bezpieczeństwa i niezawodności produkcji. Zastosowanie RTLS umożliwia rezygnację z innych, często wymagających ręcznej obsług form identyfikacji. Dużą zaletą RTLS jest jego elastyczność ponieważ zmiany procesu produkcyjnego nie wymagają fizycznych zmian w infrastrukturze technicznej RTLS, a jedynie jego programowe przekonfigurowanie.

Visible Industrial Proces (VIP)

Aplikacja VIP wykorzystująca system RTLS do nadzorowania procesu montażu produktów w czasie rzeczywistym. VIP wykorzystuje w tym celu znajomość wzajemnego położenia komponentów i produktów względem siebie, i względem miejsc realizacji poszczególnych kroków etapów montażu. Powiązanie tych informacji ze specyfikacją montażu pozwala na nadzorowanie tego procesu. Visible Industrial Proces może działać w skali globalnej, obejmując swoim zasięgiem wiele, niezależnych lokalizacji. VIP dostarcza informacji historycznych umożliwiające analizę i optymalizacje procesu montażu. Generuje także alarmy, gdy proces produkcyjny odbiega od planu. Ponadto łatwo integruje się z istniejącymi systemami IT przedsiębiorstwa.


 
Obejrzyj film nt. VIP

Asset Manager

Jest aplikacją webową, która wykorzystując dane z Ubisense Location Platform, pozwala nadzorować i inwentaryzować wszelkiego rodzaju zasoby np. maszyny, palety, towary, narzędzia itp. Takie obiekty są rejestrowane w systemie poprzez zczytanie kodu kreskowego. Każdy użytkownik Asset Manager ma możliwość podglądu w czasie rzeczywistym lokalizacji i przemieszczania się danego obiektu. Dodatkowo aplikacja umożliwia wygenerowanie historii zmian lokalizacji w obrębie zdefiniowanych stref oraz generuje alarm, gdy zasoby pojawiają się lub opuszczają strefę. Wspomniane funkcjonalności pozwalają na oszczędność czasu poświęcanego na lokalizowanie obiektu. Asset Manager ułatwia także odnajdywanie ukrytych zasobów dzięki wykorzystaniu technologii lokalizacji strefowej. W tym przypadku użytkownik nie zna dokładnego położenia obiektu, ale wie w jakim pomieszczeniu lub strefie się znajduje.

Folder RTLS ASTEC

  • Główne zalety systemu
  • Przykładowe wdrożenia
  • Komponenty RTLS
  • Oprogramowanie RTLS


Zamów papierowe wydanie

Skontaktuj się z nami

Dyrektor Komercyjny
Michał Wendrowski
Biuro: +48 68 422 6881
Email: m.wendrowski

# # #