Please Click!

Lokalizacja strefowa

Oferowany przez ASTEC system RTLS firmy Ubisense umożliwia również realizację lokalizacji strefowej. Wynika to z faktu, iż etykiety mogą także emitować sygnały lokalizacyjne w paśmie 2,4 GHz. Odbiór tych sygnałów przez odbiornik umożliwia stwierdzenie, czy etykieta znajduje się w jego strefie działania i określenie bardzo zgrubnego jej położenia. Lokalizację strefową można oprzeć albo o standardowe sensory RTLS, albo prostsze odbiorniki lokalizacji strefowej.

Lokalizacja strefowa

Schemat działania lokalizacji strefowej

Możliwość podłączenia anten zewnętrznych pozwala na kształtowanie strefy działania odbiornika.

Anteny kierunkowe

Różne rodzaje anten

Folder RTLS ASTEC

  • Główne zalety systemu
  • Przykładowe wdrożenia
  • Komponenty RTLS
  • Oprogramowanie RTLS


Zamów papierowe wydanie

Skontaktuj się z nami

Dyrektor Komercyjny
Michał Wendrowski
Biuro: +48 68 422 6881
Email: m.wendrowski

# # #