Please Click!

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy

Bardzo ważną funkcjonalnością systemów RTLS jest generowanie zdarzeń przestrzennych oraz tworzenie stref interakcji poszczególnych obiektów. Jest to niezwykle pomocne w kwestiach bezpieczeństwach pracy, gdyż umożliwia generowania alarmów lub odizolowanie zagrożenia w sytuacji, gdy pracownik wejdzie w niedozwoloną strefę. Ponadto RTLS sprawdza się sytuacjach zagrożenia, pomagając odnaleźć ludzi i przeprowadzić skuteczną ewakuację.

Zakład przetwarzania odpadów nuklearnych w Sellafield

Bezpieczeństwo pracy

RTLS znajduje zastosowanie w przemyśle energetycznym. British Nuclear Group zaimplementowała te rozwiązania w swoich elektrowniach atomowych. RTLS firmy Ubisense został zintegrowany z dozymetrami pozwalając na analizę przestrzenną poziomu promieniowania i jego zobrazowanie na mapie w czasie rzeczywistym. Pracownicy elektrowni są także lokalizowani za pomocą RTLS. Lokalizacja pracowników, możliwość definiowania stref niebezpiecznych zwiększa ich bezpieczeństwo, umożliwiając automatyczne generowanie alarmów po wejściu pracownika do strefy. Dodatkowo system prowadzi historię pracy pracowników oraz oblicza czas ekspozycji na promieniowanie, znacząco poprawiając ich bezpieczeństwo.

ważne

Inne wdrożenia RTLS w branży atomowej miały miejsce w Kanadzie i Francji.

Huta żelaza Posco

Bezpieczeństwo pracy

W hucie żelaza w Pohang (Korea Południowa). Pięciuset pracowników, a także wszystkie osoby odwiedzające zakład, są wyposażane kaski z etykietami, które umożliwiają ich lokalizację. W systemie RTLS zdefiniowano również strefy zagrożenia emisją gazu, gdzie wymagane jest wyposażenie pracownika w detektor gazu. System sprawdza, czy pracownik wchodząc do strefy jest w niego wyposażony, śledzi pracownika w strefie oraz generuje alarm, jeżeli pracownik oddali się od detektora. System umożliwia także oszczędność energii, dobierając natężenie światła do liczby pracowników na danym terenie fabryki.

ważne

Nadzór na przestrzeni 12 pięter. Na pięciu piętrach lokalizacja precyzyjna UWB, na pozostałych siedmiu - strefowa.

Składowisko odpadów niebezpiecznych

Bezpieczeństwo pracy

Kilka lat temu w położonym 50 kilometrów od Zurichu składowisku odpadów niebezpiecznych w Koelliken zdiagnozowano potencjalne niebezpieczeństwo skażenia wód gruntowych. Szwajcarski rząd podjął decyzję o usunięciu odpadów w łącznej liczbie 545 tysięcy ton i zabezpieczeniu całego terenu poprzez wybudowanie specjalnej hali ochronnej. Praca na tym niebezpiecznym terenie wymagała zastosowania nowych środków bezpieczeństwa. Pracownicy oczyszczający dany teren – tzw. czarną strefę – zostali wyposażeni w kaski z wbudowanymi etykietami i dzięki temu mogli być łatwo lokalizowani w przypadku pożaru lub nagłej ewakuacji. RTLS pozwalał także na odnalezienie każdego pracownika mającego problemy z opuszczeniem zagrożonej strefy. Oprócz tego umożliwiał kontrolę dostępu poprzez generowanie relacji przestrzennych między pracownikami a wyznaczonymi strefami.

ważne

Na obszarze 8000m² – oprócz 80 pracowników – nadzorowanych jest także 100 kontenerów, co usprawnia wywóz odpadów.

Archiwum atomowe

Bezpieczeństwo pracy

Wdrożenie związane z bezpieczeństwem pracowników archiwum atomowym Areva NP w Niemczech. Z uwagi na niezwykle ważne dokumenty dotyczące reaktorów jądrowych, zainstalowano tam system przeciwpożarowy oparty na gaszeniu azotem. Z tego względu w przypadku pożaru w zagrożonym pomieszczeniu nie może znajdywać się nikt z personelu. Precyzyjną lokalizację pracowników i sprawną ewakuację zapewnia więc System Lokalizacji Czasu Rzeczywistego (RTLS), który dodatkowo jest zintegrowany z systemem przeciwpożarowym.

Rafineria BP

Bezpieczeństwo pracy

Zwiększenie bezpieczeństwa personelu poprzez nadzorowanie poruszania się pracowników w wyznaczonym obszarze pracy lub na najważniejszych trasach wewnętrznych i skrzyżowaniach komunikacyjnych. Każdy pracownik jest obowiązany do noszenia kasków ochronnych z przymocowaną etykietą RTLS. System generuje alarm w sytuacji, gdyż dana osoba znajdzie się w strefie niebezpiecznej. Elastyczne środowisko aplikacji Spatial Platform umożliwia tworzenie stref podwyższonego ryzyka zgodnie z aktualnymi warunkami zagrożeń w rafinerii.

ważne

Unikalne ID każdej etykiety pozwala również identyfikować przypisanego do niej pracownika.

Folder RTLS ASTEC

  • Główne zalety systemu
  • Przykładowe wdrożenia
  • Komponenty RTLS
  • Oprogramowanie RTLS


Zamów papierowe wydanie

Skontaktuj się z nami

Dyrektor Komercyjny
Michał Wendrowski
Biuro: +48 68 422 6881
Email: m.wendrowski

# # #