Please Click!

Badania i rozwój

Badania i rozwój

RTLS stanowi bardzo ważne ogniwo w sferze badań naukowych i laboratoryjnych. System szczególnie skutecznie sprawdza się w początkowych etapach wspomnianych badań, będąc narzędziem wspomagającym procesy projektowania, testowania i eliminowania błędów oraz wadliwych zachowań itp. W wielu przypadkach umożliwia rozwiązanie różnych problemów i hipotez naukowych.

Politechnika Poznańska (Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów )

Badania i rozwój

W marcu tego roku miało miejsce pierwsze wdrożenie RTLS w Polsce wykonane przez firmę ASTEC. W wiodącym ośrodku robotyki mobilnej w Polsce system został zastosowany przy budowie robotów mobilnych. RTLS okazał się najlepszym rozwiązaniem wspomagającym lokalizację i poruszanie się robotów mobilnych.

ważne

System Lokalizacji Czasu Rzeczywistego jest także bardzo precyzyjnym uzupełnieniem systemów inercyjnych i odometrycznych.

Imperial College (Śledzenie infekcji)

Badania i rozwój

RTLS może być też istotnym narzędziem diagnostycznym w wielu projektach badawczo-rozwojowych. Przykładem są badania naukowców z Imperial College w Londynie, gdzie RTLS posłużył do stworzenia modelu symulacji rozprzestrzeniania się chorób wirusowych w środowisku zamkniętym. Doświadczenia z wykorzystaniem RTLS, który lokalizował każdą osobę w badanym budynku, pozwalały na lepsze określenie sposobu rozprzestrzeniania się chorób i okoliczności interakcji pomiędzy osobami chorymi i zdrowymi. Informacje uzyskane w tego typu badaniu mogą być z powodzeniem wykorzystane w szpitalach, szczególnie w wypadku różnego rodzaju zdarzeń epidemiologicznych lub katastroficznych.

ważne

Wiedza o sposobie i tempie rozprzestrzeniania się chorób pozwała zaoszczędzić czas w najbardziej krytycznym - początkowym etapie epidemii.

Uniwersytet w Salzburgu (Projekt JAviator)

Badania i rozwój

Celem projektu było opracowanie w czasie rzeczywistym kilku abstrakcji programowania i przetestowanie ich na UAV (bezzałogowe pojazdy powietrzne). W doświadczeniu wykorzystano Quadrotor, czyli czterośmigłowe, autonomiczne urządzenie latające. Z kolei jednym z systemów, z których wspomniany pojazd czerpał informacje o swoim położeniu w 3D był System Lokalizacji Czasu Rzeczywistego.

ważne

Opracowanie algorytmów sterowania.

Projekt HYDROSIS

Badania i rozwój

Finansowane przez Unię Europejską badania mają na celu opracowanie modeli powstawania takich zjawisk jak lawiny, powodzie, zanieczyszczenia chemiczne. Informacje lokalizacyjne dostarczane przez RTLS pomagają w zbieraniu danych o zmianach w stanie środowiska oraz w monitorowaniu poziomów temperatury, wilgotności i zanieczyszczenia powietrza.

 

Projekt Replicator

Badania i rozwój

System RTLS firmy Ubisense odgrywa znaczącą rolę w projekcie „Replicator” finansowanym przez Komisję Europejską. Celem projektu jest stworzenie zaawansowanego systemu robotów, składającego się z olbrzymiej ilości autonomicznych, mobilnych mikrorobotów małej wielkości zwanych Replikatorami. Takie roboty będą zdolne do samodzielnego rozprzestrzeniania się i stałego przebywania nawet w niebezpiecznym otoczeniu. Aby wykonać te zadania, mobilne mikroroboty potrzebują informacji w czasie rzeczywistym o swojej lokalizacji względem środowiska zewnętrznego, jak również umiejscowienia względem innych członków tzw. roju. Informacja ta jest dostarczana przez system RTLS, który jest integralnym elementem kompleksowej architektury percepcyjnej i sterującej. Jednocześnie RTLS jest wykorzystywany w celu monitorowania i ewaluacji zachowania replikatorów.

ważne

Dzięki swoim umiejętnościom dekompozycji replikatory dostaną się w wiele miejsc niedostępnych dla ludzi i współczesnych robotów ratowniczych.

Folder RTLS ASTEC

  • Główne zalety systemu
  • Przykładowe wdrożenia
  • Komponenty RTLS
  • Oprogramowanie RTLS


Zamów papierowe wydanie

Skontaktuj się z nami

Dyrektor Komercyjny
Michał Wendrowski
Biuro: +48 68 422 6881
Email: m.wendrowski

# # #