Please Click!

Analiza zachowań

Analiza zachowań

Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego stanowią potężne narzędzie w tzw. analizie zachowań. Dzięki temu, iż platforma lokalizacyjna może archiwizować wszystkie informacje na temat położenia danego obiektu w czasie, użytkownik uzyskuje dane dotyczące np. atrakcyjności miejsc, obszarów zatłoczonych, dróg jakimi poruszają się klienci lub pracownicy. Dodatkowo po takiej analizie można stworzyć algorytm zachowań poszczególnego obiektu (np. zwierząt hodowlanych), co będzie przydatne w sytuacji, gdy zachowanie to zacznie odbiegać od opracowanej normy. Użytkownik otrzyma wtedy bardzo szybką i precyzyjną informację i dzięki temu będzie mógł zareagować w odpowiedni sposób.

Analiza zachowań zwierząt

Analiza zachowań

Przykładowym rozwiązaniem jest wykorzystanie RTLS w duńskich farmach krów mlecznych, gdzie system oprócz lokalizacji konkretnych krów w stadzie, umożliwia także zdiagnozowanie pierwszych symptomów ewentualnych chorób. Dedykowane oprogramowanie pozwala na zobrazowanie ruchów i zachowania zwierząt, co ułatwia np. wykrycie momentu rozpoczęcia się owulacji u samic, a tym samym zaplanowanie inseminacji. Analiza danych otrzymanych z systemu RTLS jest skuteczniejsza, niż kalendarzowa ocena cyklu rozrodczego zwierząt. Ponadto integracja RTLS z aplikacją CowDetect firmy SmarterFarming ułatwia optymalizację procesu dojenia krów, poprzez dokładną lokalizację sztuk, które nie były w ostatnim czasie dojone.

ważne

Dzięki zastosowaniu RTLS oszczędności farmerów wynoszą około 350 Euro na rok, w przeliczeniu na jedną sztukę bydła.

US Army

Analiza zachowań

Armia amerykańska wykorzystuje rozwiązania RTLS w swoim centrum szkoleniowym w Forcie Irwin, gdzie znajduje się ośrodek treningowy dla operacji wojskowych na terenach zabudowanych. Zainstalowany w 2006 roku system firmy Ubisense do monitorowania zachowania trenujących żołnierzy, umożliwia analizę poszczególnych akcji taktycznych lub podjętych działań, a także symulację różnych sytuacji zagrożenia. Rozwiązanie oparte na transmisji sygnałów UWB obrazuje lokalizację żołnierzy z dokładnością do 30 centymetrów. Dodatkowe czujniki, które umieszczone są nad wejściami do budynków i pomieszczeń, zwiększają skuteczność lokalizowania pojedynczej jednostki do określania piętra, czy poziomu, na którym się ona znajduje. Cały system zarządzany jest przez dedykowane oprogramowanie, które umożliwia przedstawianie pola walki w 3D. Oprócz tego RTLS pozwala na identyfikację umundurowanych żołnierzy, czy też analizę sposobu kierowania akcją.

ważne

Nieograniczony zasięg RTLS (struktura komórkowa) - nadzór nad 17 budynkami i obszarami wokół nich.


obejrzyj zobacz film

Diagnozowanie demencji

Opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Południowej Florydy program HERMES (Health Research Management and Evaluation System) pozwala na wczesne diagnozowanie objawów demencji starczej. Rozwiązanie bazuje na informacjach lokalizacyjnych dostarczanych przez system RTLS, dotyczących przemieszczania się poszczególnych pensjonariuszy w ramach nadzorowanego pomieszczenia. Informacje te przetwarzane są przez system na indywidualne wzorce zachowań osób objętych opieką. HERMES na podstawie zmian sposobu poruszania się pensjonariusza pozwala na wczesną diagnozę symptomów demencji starczej. Wczesna diagnoza jest kluczowa dla skuteczności podjętego leczenia, ponieważ pewne leki są skuteczne jedynie, gdy zostaną zastosowane zanim w mózgu chorego nastąpią nieodwracalne zmiany.

obejrzyj zobacz film

eMotion (muzeum w St. Gallen)

Analiza zachowań

W projekcie podjęto się próbę stworzenia mapy odbioru sztuki przez ludzi odwiedzających muzeum. Goście, którzy wzięli udział w badaniu, byli wyposażeni w specjalne rękawice biometryczne, zawierające etykiety RFID lokalizowane przez RTLS, a także urządzenia rejestrujące przewodnictwo skóry i tętno bicia serca. RTLS okazał się jedynym rozwiązaniem, który był wystarczająco precyzyjny do pracy w pełnym eksponatów środowisku muzeum. Z kolei wyniki doświadczenia pozwoliły na określenie odbioru poszczególnych dzieł sztuki przez ludzi, także z punktu widzenia płci, wieku itp.

ważne

Wykorzystanie precyzji systemu RTLS w badaniu reakcji biologicznych i społecznych.

Centra konferencyjno-handlowe w Anglii – ExCel London i NEC Exhibition Halls

Analiza zachowań

W obu przypadkach organizatorzy wykorzystali RTLS do „śledzenia” zwiedzających, uzyskując w ten sposób bardzo wartościowe informacje na temat najczęściej odwiedzanych miejsc - pozwalające na określenie atrakcyjności poszczególnych obszarów, ekspozycji, wydarzeń targowych czy też powierzchni najbardziej lub najmniej zatłoczonych. Informacje dostarczone przez rozwiązanie firmy Ubisense przyczyniły się do usprawnienia organizacji kolejnych imprez poprzez, lepsze dopasowanie stoisk reklamowych do potrzeb odwiedzających oraz zoptymalizowanie przepływu ludzi.

ważne

Jednorazowy zakup systemu pozwala na ciągłą analizę organizowanych targów i konferencji, co umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby zwiedzających i rozwiązywanie problemów oraz podnosi prestiż tych wydarzeń.

Folder RTLS ASTEC

  • Główne zalety systemu
  • Przykładowe wdrożenia
  • Komponenty RTLS
  • Oprogramowanie RTLS


Zamów papierowe wydanie

Skontaktuj się z nami

Dyrektor Komercyjny
Michał Wendrowski
Biuro: +48 68 422 6881
Email: m.wendrowski

# # #