Please Click!

Wdrożenie w RWE

RWE Work Force Management: Gislet – mobilny klient GIS integralną częścią systemu dystrybucji zadań

RWE jest jednym z pięciu największych europejskich przedsiębiorstw branży elektrycznej i gazowniczej. W ramach firm grupy RWE, ponad 70.000 pracowników zapewnia dostawy prądu około 16 milionom klientów oraz dostarcza gaz ziemny niemal 8 milionom klientów. Firmy grupy RWE Czechy są zarządzane przez RWE Česká republika, która jest częścią RWE East. RWE w Republice Czeskiej składa się z czterech głównych jednostek organizacyjnych dedykowanych sprzedaży energii, jak również  produkcji, magazynowaniu oraz dystrybucji gazu.

Firmy grupy RWE Czechy są zarządzane przez RWE Česká republika, która jest częścią RWE East. RWE w Republice Czeskiej składa się z czterech głównych jednostek organizacyjnych dedykowanych sprzedaży energii, jak również  produkcji, magazynowaniu oraz dystrybucji gazu.

 Gislet w RWE Gislet w RWE

Geneza Projektu

W roku 2011 RWE rozpoczęło wdrożenie Systemu Zarządzania Personelem (ang. Work Force Management), aby sterować, zarządzać oraz kontrolować pracę około 900 pracowników terenowych poprzez prosty i efektywny przepływ zadań. Celem systemu było dostarczenie dyspozytorowi po jednej stronie narzędzia SAP do tworzenia Harmonogramów Wielu Zasobów, łącznie z Mapą PTV, natomiast pracownikowi terenowemu na drugim końcu, mobilnego klienta SAP zintegrowanego z rozwiązaniem GIS – Gisletem. Pozwoliłoby to na łatwe zarządzanie codziennymi zadaniami inspektorów terenowych i wizualizację geograficznych odniesień na aktualnej mapie GIS na tablecie.

“Aplikacja Gislet ze swym intuicyjnym graficznym interfejsem jest bardzo łatwa w użyciu przez osoby spoza branży IT. Gislet pozwala pracownikom terenowym na dostęp do aktualnych danych o infrastrukturze przy pomocy tableta, w trybie off-line.

Korzystają oni również z różnego rodzaju map podkładowych (mapy katastralne lub techniczne mapy cyfrowe), co wspiera większość ich codziennych zadań”.

Tomáš Polák, Analityk IT w RWE IT Czechy

 

Cele

 • Integracja biurowego narzędzia SAP do tworzenia Harmonogramów Wielu Zasobów z mobilnym rozwiązaniem zainstalowanym na tabletach wszystkich pracowników terenowych.
 • Zlecenia pracy połączone z mapami GIS pochodzącymi z zaplecza biurowego
 • Elektroniczne wypełnianie wymaganych formularzy na urządzeniach mobilnych przez inspektora i wysyłanie ich do zaplecza systemu
 • Optymalizacja przydzielania zadań inspektorom zgodnie z ich aktualną pozycją, umiejętnościami oraz zapotrzebowaniem

Korzyści

 • Minimalizacja dokumentacji papierowej – agenda dysponenta i inspektora jest organizowana elektronicznie
 • Dane są automatycznie gromadzone w systemie i mogą być łatwo przeglądane oraz kontrolowane
 • Inspektor może pracować z rzeczywistymi danymi GIS bezpośrednio w terenie, również w trybie offline
 • Efektywne wykorzystanie i planowanie pracy inspektora
 • Lepsza kontrola pozycji każdego inspektora oparta na śledzeniu GPS (urządzenie mobilne oraz pojazd)
 • Inspektor może rozpocząć dzień pracy z lokalizacji domowej, bez konieczności udania się do biura
 • Inspektor posiada firmowy e-mail, intranet oraz portal HR na tablecie

 ♦ 900+ inspektorów terenowych wyposażonychw mobilne rozwiązanie GIS ♦

♦ Ekstrakty danych GIS dla prawdziwego trybu Offline i niezaprzeczalnej niezawodności w terenie ♦
 

RWE logo

ASTEC default