Please Click!

PNI – Physical Network Inventory

Physical Network Inventory (PNI) jest systemem GIS (Geographic Information System) przeznaczonym dla przedsiębiorstw teleinformatycznych. Jest idealnym rozwiązaniem wspomagającym proces projektowania, paszportyzacji oraz zarządzania infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa.


ASTEC PNI
Główny widok aplikacji
 
 

Physical Network Inventory posiada przyjazny i intuicyjny interfejs. Po wprowadzeniu danych można je wielokrotnie przetwarzać, przeglądać, analizować, jak również generować różnorodne wydruki, raporty, zestawienia i kosztorysy.

System PNI zapewnia:

• wsparcie w zarządzania organizacją pracy,

• możliwość generowania niezbędnych raportów,

• wsparcie przy projektowaniu i dokumentacji zarówno struktur podziemnych jak i naziemnych,

• efektywne zarządzanie poszczególnymi elementami sieci, takich jak wykop, kanał kablowy, podłoga, miejsce na szafkę itp.,

• generowanie różnorodnych, schematycznych reprezentacji sieci.

Physical Network Inventory udostępnia obszerny zestaw narzędzi do planowania, dokumentacji oraz zarządzania konfiguracjami instalacji wewnętrznych. System PNI wspiera standardowe wyposażenie łącznie z multiplekserami, połączeniami krosowymi, panelami krosującymi oraz punktami rozdzielczymi. Oprócz tego zarządza planami pomieszczeń, rozmieszczeniem stojaków, łącznie z półkami i kartami, aż do poziomu portów. Posiada wiele szablonów, które pozwalają na szybkie wstawianie prekonfigurowanych kombinacji komponentów. Pozwala na efektywne zarządzanie kompletnym modelem połączeń sieciowych.

ASTEC PNI
 Widok struktury
 

Physical Network Inventory wspiera konstruowanie sieci światłowodowych poprzez powiązanie wszystkich elementów sieci zarówno ze strukturami naziemnymi jak i podziemnymi. Daje także możliwość śledzenia sygnału w sieci światłowodowej np. celem wyliczenia tłumienności.

Physical Network Inventory zawiera kompletny zestaw narzędzi umożliwiających projektowanie oraz dokumentowanie koncentrycznych sieci szerokopasmowych. Umożliwia kompleksowe zarządzanie krytycznym majątkiem sieciowym oraz posiada wiele funkcji obliczeniowych wykorzystywanych do obliczenia wpływu projektu okablowania i struktur na poziom sygnału. Wspiera segmentację sieci w celu określenia obszaru jej zasięgu.

Physical Network Inventory umożliwia udokumentowanie całej sieci miedzianej od poziomu centrali telefonicznej do przyłącza klienckiego. Moduł sieci miedzianych umożliwia zarządzanie wszystkimi, nawet najmniejszymi, komponentami sieci miedzianej. PNI to także wspomaganie wszelkich analiz sieci na różnych poziomach użytkowania jak również śledzenie kosztów i planowanie nowych inwestycji. Możliwe jest przedstawienie sieci zarówno w ujęciu geograficznym jak również w postaci schematycznej.

ASTEC PNI
 Widok schematyczny

Zaufali nam


Współpraca

Pobierz ulotkę PNI

PNI Informator

Skontaktuj się z nami

Dyrektor Komercyjny

Michał Wendrowski

Biuro: +48 68 422 68 81
Email: m.wendrowski@astec.net