Please Click!

GTO - Global Transmission Office

Obecnie firmy przesyłające gaz wymagają inteligentniejszych i bardziej kompletnych rozwiązań geoprzestrzennych w celu sprawniejszego zarządzania swoimi sieciami, redukcji kosztów, polepszenia jakości usługi świadczonych klientom i zapewnienia zgodności z normami prawnymi prawnym. GE Energy’s Smallworld™ Global Transmission Office dostarcza firmom przesyłowym pierwszy zestaw zintegrowanych aplikacji niezbędnych do geoprzestrzennego zarządzania całą siecią gazociągu przesyłowego. Firmy przesyłowe zazwyczaj (tradycyjnie) tworzyły częściowe rozwiązania oparte o geograficzne systemy informacyjne uzupełnione wieloma aplikacjami własnymi lub dostawców zewnętrznych. Kompleksowy system GE Energy pozwala pozytywnie wpłynąć na inwestycje geoprzestrzenne poprzez redukcję kosztownych integracji, obniżenie kosztów utrzymania i minimalizację wielu punktów kontaktu ze sprzedawcami. Smallworld™ Global Transmission Office dostracza zintegrowanych aplikacji dla inżynierii, obsługi, zapewnienia zgodności z normami prawnymi, zarządzania zasobami dla dowolnej sieci i jest zbudowany w oparciu o sprawdzoną technologię sieciową GE Energy Smallworld™ Product Suite. Model danych i aplikacje Smallworld™ Global Transmission Office stanowią podstawę dla rozszerzonych aplikacji przesyłowych, wymagań zgodności oraz integracji z produktami uzupełniającymi. W połączeniu z Gas Distribution Office stanowi także kompleksową ofertę dla branży gazowniczej.


Korzyści:

 • Model danych zoptymalizowany dla sieci gazowych redukuje czas wdrożenia, poprzez skrócenie fazy projektowania bazy danych nawet do 80%
 • Zysk z zakupu jest niemal natychmiastowo widoczny, ponieważ wbudowane aplikacje od razu nadają się do użycia
 • Standardowy kod aplikacji i standardowy model danych nie muszą być modyfikowane od jednej wersji do następnej. Klienci nie są już obciążani kosztami wprowadzania nowszych wersji (upgrade)
 • Produkt zapewnia aplikacje i standardowe metody do kontroli i zarządzania integralnością sieci oraz zapewnienia zgodności z normami prawnymi

 

Cechy (charakterystyka):

 • Ujednolicony model danych sieci transmisji, wspierający każdy aspekt zarządzania zasobami sieci z dużą ilością obiektów infrastruktury sieciowej a także duże możliwości modelowania sieci
 • Główne narzędzia:
  • analiza obszaru o dużym zagrożeniu (High Consequence Area (HCA) Analysis)
  • menadżer ochrony katodowej
  • model liniowego odniesienia z widokiem dynamicznej segmentacji
  • automatyczne stacjonowanie i równania
  • przeglądarka uszkodzeń sieci
  • przeglądarka profilu sieci
  • integracja z zewnętrznymi aplikacjami dla zarządzania integralnością oraz analizy sieci i hydrauliki


 

 

ASTEC default